wereld en universum


Er bestaat meningsverschil over SvartAlfheim/ Nidavellir en Niflheim / Hel (Niflhel). De bronnen zijn hierover onduidelijk. De ene noemt de werelden van de dwergen en zwarte elfen aparte werelden en de andere bron doet dat met Niflheim en Hel. In mijn romans zoals ik het universum zie

Wereldbouw uitgelegd op de facebook pagina van Zilverboekenclub

Wereldbouw Deel I

Deel hieruit:

Bestaat je wereld uit een planetenstelsel, een aantal landen, een bepaald land, een streek, een stad of nog iets anders? Hoe ziet het er daar uit? Kun je iets vertellen over landschappen / gebieden die anders zijn dan bij ons / hoe speciale gebouwen eruit zien?

 

De wereld in mijn verhalen heb ik niet eens geschapen, die komt uit de Noorse Mythologieën waarin Odin uit het dode lichaam van Ymir het universum schiep: negen werelden in totaal. Asgard, Alfheim, Midgard, Jotunheim, Nidavellir, Muspelheim, Niflheim, Hel en Vanaheim.
Ik gaf er een eigen draai aan: negen versies van ons zonnestelsel in negen Melkwegen, in negen universums, m.a.w. een multiversum.

 meer zie link  . . .

Wereldbouw deel II

Deel hieruit:

Als er magie is. Hoe wordt de wereld dan beïnvloed door de aanwezigheid van magie?

 

De meeste magie bestaat uit het anders rangschikken van de vier elementen aarde, water, lucht en vuur. Daar komt altijd chaos bij vrij. De magische krachten van goden zijn zo immens dat ze die liever helemaal niet gebruiken. Ze vrezen namelijk met al die vrijkomende chaos de Apocalyps (Ragnarok) te triggeren en aangezien de meeste goden omkomen in de Ragnarok.

meer zie link  . . .

Wereldbouw deel III

Deel uit dit stuk:

Zijn er ook niet-menselijke rassen, verzonnen dieren (draken, eenhoorns) en hoe hebben die de wereld beïnvloed? Zijn er speciale gebieden waar zij voorkomen?

 

Bijna alle werelden uit het universum worden bevolkt door mensachtigen. Op godenwereld Asgard leven de Aesir en de Vanir. Hier huizen ook de gevallen helden (einherjar). Op het altijd groene Alfheim leven de elfen. Elfen laten hun woonplaatsen of steden groeien uit de omringende natuur. Elfen zijn minder ondernemend dan dwergen of mensen. Ze zijn wat in zichzelf gekeerd. Toch leven in verschillende contreien aan elfen verwante volkeren als nimfen en het hudfolk (Underjordiske).

 verder zie link. .  .

 

Wereldbouw deel IV

Deel uit dit stuk:

In welke tijd leven de wezens in deze wereld ongeveer? Passen ze in een verleden, een heden of een toekomst wanneer je het met onze wereld vergelijkt? Of is er eigenlijk moeilijk een vergelijking te maken?

Dat valt moeilijk te zeggen. Op Vanaheim leeft men in de 21e eeuw maar de andere acht werelden zijn blijven steken in de tijd van de Noormannen, zo rond 900 – 1200 AD.

 meer zie link  . . .

Meer over de werelden van het universum der noormannen

ASGARD

MIDGARD

ALFHEIM

ASGARD

de wereld der goden, waar het altijd zomer is. Asgard wordt omringd door Asgards muur.

Bifrost

De Brug van Licht die Midgard met Asgard verbindt. Hij vertegenwoordigt de elementen water, lucht en vuur die de brug de kleuren groen, blauw en rood geven.

Himminbjorg (Hemelbergen) Heimdals Hall, ook wel met Gladsheim aangeduid

Vigrid (Strijdrit) De vlakte in Asgard waarop de Ragnarok wordt uitgevochten
Walhalla Walhalla (zegeruïnen) De Hal van de Gevallenen Helden. Ze trainen er voor de Ragnarok. 's Avonds drinken ze met Odin en beminnen de Walkuren

Midgard. De wereld van de gewone mensen. Het is de enige wereld die een directe verbinding heeft met Asgard.

Birka

Plaats in oud Zweden, voorloper van Stockholm.

IJzerwoud (Jarnviðr) (Het Andere Elders) het afgelegen woud waar gespuis rondwaart en tevens de woonplaats van de reuzin Angrboda. In het IJzerwoud leeft de trollenclan van de IJzerwoudvrouwen.

Jorvik

York

Mogthrasnir

Het 'Onbekende Elders,' een stad noordelijk van de noordelijkste stad van Midgard, Hraesvelg

Niðfjoll

'De donkere berg'. De dwerg Austri hakt de tablet  uit dit machtige gesteente.

De wereld der lichte elfen. De hoofdstad heet Alvanir (groene plaats) De hogere elfen leven voor aanzien, invloed en bovenal macht. Deze strijd siepelt door de hele maatschappij waardoor een kastensysteem is ontstaan waarin vooral afkomst telt.

JOTUNHEIM

de wereld der vorstreuzen. De bergen van deze koude wereld zijn als hun bewoners: reusachtig. De Jotuns hebben een neutrale tot vijandige verhouding met de andere werelden. Hun leider, Utgartha-Loki is niemand minder dan Loki.

HodMimirs Woud

Het moederwoud, het magische woud dat het thuis vormt van de bosnimfen en dat in het schemergebied ligt tussen de werelden. Het kan bereikt worden via Jotunheim.
Mimirs Bron

(Mijmeraars Bron, Mimisbrunner) De bron aan de voet van Yggdrasil. De bron bezit alle kennis. Op de bodem ligt Odins Oog, het oog dat hij opofferde voor alle kennis.

VANAHEIM

SVARTALFHEIM/ NIDAVELLIR

MUSPELHEIM

Naar verluid verlieten de Vanir hun wereld na de oorlogen met de Aesir om te gaan wonen in het altijd zomerende Asgard. Deze wereld bleef zo lang verstoken van zijn contact met de andere acht werelden dat de portalen die hem met de andere werelden verbindt verloren raakten.
Voor het zover was werd de verlaten wereld ontdekt door de vroege mens. De mens trof deze wereld onbewoond aan en nam hem in. DeZE wereld ontwikkelde zich tot de moderne wereld die wij kennen terwijl in de andere acht werelden goden, mythische wezens en magie springlevend bleven.

Svartalfheim De duistere wereld van de Svartalvar (crow) SvartAlfheim is de elfennaam voor Nidavellir, de wereld waarheen de donkere elfen verbannen werden na de burgeroorlogen tussen de lichte- en donkere elfen. Zoals bekend is het een matriarchaat waarin mannen voornamelijk worden beschouwd als zaaddonoren. De dwergen negeren de crow, maar crow spannen dwergen graag voor hun karretje

Nidavellir
Ofwel SvartAlfheim. De donkere wereld van grotten, rotsen, mijnen en smederijen. Hier leven de dwergen. Dwergen staan bekend om hun lange vetes, hun asociale aard en hun boerse manieren. Hun drankzucht en moed gaan hand in hand

Die twee maatschappijen, leven zodanig gescheiden dat de twee maatschappijen  vaak voor twee zelfstandige werelden worden gehouden.

Muspelheim is de wereld van lava en vuur. Het is de woonplaats van Surt, de zwarte. Een god die nog ouder is dan Odin en de schepping. Zijn atmosfeer is zo giftig dat zelfs de goden er niet kunnen overleven. 

HEL / NIFLHEIM

HEL
Hel
wordt vaak beschreven als een onderdeel van Niflheim. Dat vindt Gelaris natuurlijk onzin. Anderen noemen Hel een aparte wereld. Gelaris zegt: het is een aparte wereld.

NIFLHEIM
Dit is de de altijd koude wereld der nevelen, sneeuw en ijs. Met Muspelheim zijn het de twee oudste werelden, ouder dan Odins schepping. Toen in de tijd dat er nog niets was, was er ijs en vuur. Deze werden gescheiden de Ginnungagap: het grote niets. Toen deze samen werden gebracht maakte dat de schepping van het universum mogelijk.

HET UNIVERSUM VAN DE NOORMANNEN