Begrippen


BEGRIPPEN A- F

BEGRIPPEN G -  P

BEGRIPPEN  R - Z

Aesir (Asen)

Het Huis van Odin. Ze vormen het voornaamste godengeslacht. Ze beheersen de spirituele zaken.

Dwergen/Dvergur/Dvergar

Kleine, potige wezens die voornamelijk in Nidavellir leven. Ze zijn bedreven in mijn- en smeedwerk. Ze zijn bang voor daglicht en magie. Hun spraak – Dvergamali – doet denken aan ijzer en steen. Ze delen hun wereld met de Zwarte elfen (de crow) al leven ze gescheiden van elkaar.

Ding

Een drinkgelag, beraadslagingen of een rechtsgeding met een twaalfkoppige jury. Dit is afgeleid van het aantal goddelijke rechters: Thor, Njord, Frey, Tyr, Heimdal, Bragi, Vidar, Vali, Ullr, Honir, Forseti en Loki. De laatste heeft zijn recht verkwanseld, zodat er in de praktijk slechts elf juryleden zijn.

Einherjar (godenstrijder)

In de strijd gevallen helden. De ene helft zit in Walhalla aan tafel met Odin en de andere helft woont in Sessrumnir, het paleis van Freya.

Faen

Een Noormannenuitroep.

Futhark

Het runenalfabet van de Noormannen.

Gjallarhorn (Heimdals Oor)

Heimdals hoorn.

Godenschemering

De vooravond van Ragnarok.

Hofund

Heimdals zwaard.

Hudfolk (kleine mensen in de heuvels)

Onder het Hudfolk worden gnomen, leprecornen, pixies, pukis, tomte, nisse enzovoort gerekend. Alle Hudfolk zijn verwant.

Jotun

Vorstreus, bewoner van Jotunheim. Jotuns waren de allereerste wezens .

Magie

Magie is niets anders dan de vier elementen water, aarde, lucht en vuur (Akasha) een andere rangschikking geven. Daarvoor is een vijfde element vereist: de geest.  Van alle wezens hecht de mens meest aan magie maar is er het minst bedreven in.

Nieuwe Dageraad

Het tijdperk dat na de Ragnarok begint

Portaal (poort)

Portalen verbinden de negen werelden van het universum. met elkaar. Odin heeft ze gemaakt om het reizen tussen de werelden mogelijk te maken.

 

 

 

 

Ragnarok

Dag des oordeels / Apocalyps/ de Godenschemering. Hierin vindt een strijd plaats tussen de legers van Loki en de goden van Asgard. Alle wezens sterven op een paar na. Deze leven voort in de Nieuwe Dageraad.

Schildmaagd

Krijgsvrouw, Walkure.

Thegn

Hoofdman. Naast deze bestaan o.m. de klassen odalbondi, bondi en jarl.

Vanir (Wanen)

Goden afstammend van Ymir. Goden verbonden met de natuur, het weer, chaos en vruchtbaarheid.

Voluspa

De sage waarin de Ragnarok wordt verhaald.

Volsunga saga

De sage waarin het verhaal van Sigrdrífa en Gunnar wordt verteld.